Testimonials

What do our patients say?

I am writing this letter filled with gratitude. I desperately needed another years teaching income in order to implement a survival plan. My hearing loss however threatened my future. Knowing the cost involved in getting help, left me without hope. The Oticon instrument that was given to me by a relative, never worked satisfactorily and only served to increase my anxiety. Then that one call you made to inform me about the donation made by Siemens, changed everything. This was the first good news that I have recently received.

The second good news was that I have been given another years teaching contract. The Siemens hearing aids that you have fitted and optimised on Wednesday works very well. I can already notice adaptation changes in the sounds that I hear returning to normal. My own voice for one, were overpowering initially. I can even understand my wife when instructed to whisper!

All this would not have been possible, if it were not for your compassion and intervention. I wish to that you very, very much for your contribution in keeping a dream alive for me. How can I ever say that you enough for a great company like Siemens. As an ex scientist I always had much respect and admiration for your company. Your compassion has added much to this perspective!

Georg B Beherns

Ons wil net uit ons harte uit BAIE Dankie sê vir die gebruik van julle “afstand-sein” gehoortoerusting. Dit was van groot hulp met ons pleegdogter se taalontwikkeling!

Luchas & Heloise Steenkamp

Hoe sê`n mens dankie, want ons soek die regte woorde om ons opregte dank uit ons harte te kan betuig. Namens my moeder, Tannie Clara Horn en ons as familie wil ek jou hartlik bedank vir dit wat jy vir haar en ons oor die jare gedoen het ek nog steeds doen om my ma se selfbeeld en vertroue in haar te versterk. Jou bereidwilligheid om haar toestand aan die verskaffer, Siemens SA, te motiveer vir die opgradering van haar gehoortoestelle is `n bewys van jou onbaatsugtige bydrae tot die gemeenskap en veral mense soos my ma. Selfs nie eers haar hoe ouderdom (93) het jou, soos in baie ander gevalle, laat twyfel of jy dit moet doen aldan nie. Baie sou redeneer sy is te oud en dat, `n ander moontlik jonger een, dit beter sal kan benut.

Die afgelope paar maande het haar gehoor drasties verswak en het sy haar stelselmatig begin onttrek uit die sosiale aktiwiteite van die te huis en self haar vriende en familie. Jy weet sy is `n kraninge en trotse naaldwerker wat soos jy, haar passie in dit wat sy doen, uitlewe. Ek hoop van harte dat sy weer hierdie entoesiasme sal terug kry. Toe ons na die passing van die gehoorstukke terug ry na die te huis het sy telkens met opgewondenheid haar dankbaarheid uitgespeek vir dit wat julle vir haar gedoen het. “Boet”, het sy gese, “ek kan nie glo wat vandag met my gebeur het nie, dis net Genade en `n wonderwork van Bo” Sy was skoon poot-uit toe ons by haar kamer kom.

Ons sal ook ons plig versuim om Siemens SA die skenkers, in die groot oomblik van haar lewe uit te laat. Ja, hulle ken haar nie eers nie en nogtans het hulle die skenking gedoen. Dan is daar nog mense wat glo wonderwerke bestaan nie. Daarom weer eens vir jou en jou staf vir die motivering en Siemens wat die skenking gemaak het , ons opregte dank en waardering . Mag julle geseen word met voorspoed, wysheid en insig om voort te mag gaan met hierdie wonderlike werk wat julle doen en veral by Ons Tuis se ou mense. Ek is nog bevoorreg om te kan hoor, maar sien daagliks wat gehoorverlies aan mense doen. Daar is so baie wat nie die voorreg het om apperate te kan bekostig nie en daarom is hierdie skenking so waardevolle geskenk vir my ma en ons. Ons kan maar net se- Prys die Here!

Koos Horn

I am 71 years old and have developed serious hearing deficiencies over the years. One doesn’t notice it so much, except that one struggles to follow conversations and starts lip reading when watching TV. The telephone becomes a burden and your Hi-Fi produces tinny sounds and screeches.

A doctor referred me to Gehoor in die Moot, the practice of René Hornby, and the beginning of a new chapter in my life. I was welcomed like an old friend and subjected to a hearing test by means of, for an old-timer like me, mind boggling technology. This showed serious damage to my hearing. For a considerable part of audible frequencies, I have no hearing at all.

Incredibly, my problem could be remedied. We decided on one of the latest Widex products. It was fitted with great care and expertise and carefully adjusted to prop up my cranky hearing. The technical details of how this is done I had better not venture into. What I do know is that it works.

There are two features available on this Widex system that I must mention, although it sounds like science fiction. My cell phone connects to the system via Bluetooth so that I receive calls directly into my hearing aid. Phone calls are no longer a nightmare. Another feature allows me to connect via Bluetooth directly to my TV or surround sound system, so that sound is received in my hearing aids. To be able to listen to speech and music again as I had done thirty or forty years ago is impossible to describe. I

owe René and her expert colleagues a great deal of gratitude. If you have my kind of hearing problem, pay them a visit. It may bring about a huge change in your quality of life.

Mr Bierman

Ek het in Maart 2013 vir die eerste keer by René Hornby Oudioloë my Siemens gehoorapparate gekry. Wat ‘n ongelooflike verskil!

Die afgelope paar jaar het my gehoor geleidelik agteruitgegaan en ek kon nie meer in die kerk alles hoor nie. Om selfs in ‘n restaurant my kinders se geselskap te volg was naderhand amper onmoontlik.

Maar nou, op 70, het ek ‘n stuk van my lewe teruggekry danksy Siemens en  René Hornby  Oudioloë.

Mev van Zyl

I really want to thank you for the wonderful considerate way you handled me as stressed-out patient with my hearing loss. My previous experience with an audiologist was really bad. After R19000.00 expense I still did not have a solution to better hearing.

The hearing-aid product you recommended – and organized a test period for as I had no trust in hearing-aids – really improved my confidence when communicating in a group. I can’t believe that after the previous experience I nearly missed out on a helpful solution!

Engela Mostert

Dankie dat u my voorgestel het aan WIDEX in-die-oor gehoortoestel. Ek het een in elke oor en is in my noppies daarmee. Ek kon slegs TV/Radio op stelling nommer twaalf hoor. Nou kan ek gemaklik op stelling vier alles hoor. Aan die begin het dit n bietjie moeite geverg, met my Rumatoide arthritis, om dit in te sit. Nou gaan dit baie makliker.

Mev Helena Muller

Graag wil ek ‘n bietjie van my ervaringe ivm oudioloë in die algemeen en ten opsigte van een van jou oudioloë in die besonder deel. Op ‘n leeftyd van bykans 70 jaar het ek seker ongeveer 40 jaar ervaring van oudioloë.  Hiervan was die oorgrote meerderheid negatief.

Oor die afgelope jaar was ek meestal betrokke by ‘n groot en toonaange-wende gehoorsentrum.  Dit was vir my ‘n algehele laagtepunt.  Ek is van een oudioloog na die volgende en niemand kon die instelling korrek uitvoer.

Uiteindelik het ek by een van jou oudioloë uitgekom en watter wonderlike ligpunt en hoogtepunt was dit!  Vir ‘n verandering was sy ‘n oudioloog wat produkkennis gehad het en presies geweeet het wat sy doen.  Met slegs twee afsprake het sy al die instellings foutloos gedoen.  Op die koop toe beskik sy oor uitstekende mensvaardighede en het sy ten spyte van haar jong ouderdom reeds ‘n baie hoë mate van emosionele volwassenheid openbaar – meer nog ‘n mens het deurgaans die indruk gekry dat sy omgee en betrokke is.  Dit in skrille kontras met die vorige instansie wat soos ‘n worsmasjien opereer en net in getalle, geld en verkope belanggestel het – dikwels onder die dekmantel van godsdiens.

Wees bewus van die feit dat sy vir u praktyk goud werd is en ‘n baie professionele beeld na buite uitdra.

Dr Gawie Minnaar